Nova_complex.bmp (865974 bytes)

  • Taverne 
  • Concertzaal
  • Feestzaal  (eerste verdieping, toegankelijk met lift)
  • nieuwe zalen "Cosijns" & "Foyer" (gelijkvloers)
  • "Raak" (kelderverdieping)

* zaal   Kerklaan 19 - 1830 Machelen  België

* maatschappelijke zetel

    Turcksinstraat 68

    1830 Machelen
 
bank:  KBC  734-1441021-95

(IBAN: BE76 7341 4410 2195 -  BIC: KREDBEBB)

info@nova-machelen.be   

(statuten)

nieuwe professionele keuken van het Nova complex sinds 2008

gedetailleerde beschrijving keuken

Zaalbeheer:  

 

 

kalender boekingen  (in XLS)

gebruiksovereenkomst  (in PDF)

infomap Nova
(versie 1/10/2016)
(in PDF) 

( 0474 34.91.85  (na 18 u.)
zalen@nova-machelen.be  
de voertaal is Nederlands

Zitdag zaalboekingen
maandagavond  19u30 - 21 u.
in zaal Nova (niet in juli)

Betreft de toekomst van het Novacomplex te 1830 Machelen

De eigenaars van het complex zetten door met hun plannen om het Novacomplex te slopen om een vastgoedproject mogelijk te maken. De verzuchtingen van de verenigingen en de uitbaters van het complex hebben niet tot andere inzichten geleid.
Het verdwijnen van het Novacomplex  zal een grote impact hebben op het sociale leven in Machelen. Vele mensen vragen ons om een forum te creëren waarop zij hun mening kunnen uitspreken.
De verenigingen met lokaal in het Novacomplex en de VZW Nova hebben daartoe een online petitie opgestart op het volgende adres
https://www.petities24.com/red_nova_machelen

Je kan echter ook deelnemen

door het document in bijlage (Red de Nova te Machelen petitie.docm) elektronisch in te vullen en als e-mailbijlage terug te sturen naar red.NovaMachelen@gmail.com,

of door het document af te drukken, in te vullen en in de brievenbus van de Nova te deponeren (Kerklaan 19 – 1830 Machelen)

of aan de verantwoordelijke van één van de verenigingen te bezorgen.

 

Het comité “Red Nova Machelen

Een initiatief van de verenigingen met lokaal in de Nova (Femma, KWB,  Kon. Harmonie Sint-Cecilia, Vrienden van Lourdes,  Okra, Samana, Welzijnszorg, Xenia) en de VZW Nova (uitbater van het complex).

 

Zie ook reportage op Ring TV

http://www.ringtv.be/video/novacomplex-machelen-met-sloop-bedreigd