Gebruiksvergoedingen (vanaf 1/2/2020)
Zalen NOVA Machelen

Feestzaal 
verdieping
basistarief (**) 380,00 €
Keuken 
verdieping
basistarief (**) 275,00 €
  Winter-supplement 1 oktober - 31 maart 65,00 €
  kuisvergoeding (indien uitgevoerd door de VZW Nova)
keuken: 100,00 €  -  feestzaal: 50,00 € 
  voorschot    150,00 €               waarborg    500,00 €
  overige zalen    
  zaal "Cosijns" gelijkvloers basistarief  (**)
(inclusief keukentje gelijkvloers) 
 130,00 €
  zaal "Foyer" gelijkvloers basistarief  (**)
(inclusief keukentje gelijkvloers) 
 130,00 €
  zaal "Raak" kelder basistarief  (**)  110,00 €
  kuisvergoeding (indien uitgevoerd door de VZW Nova)
gang en/of lokalen: 50,00 €
  voorschot    100,00 €               waarborg    100,00 €
  opmerkingen
  Bij verhuur over meerdere dagen, wordt vanaf de tweede dag 20% korting toegestaan op de gebruiksvergoeding voor zaal en keuken
 
 (**) Machelse verenigingen en particulieren met een parochiale binding
genieten van een voordeeltarief

                                formulier  gebruiksovereenkomst

feestzaal

    Het basistarief (per dag) geldt voor feesten, eetdagen, recepties, vergaderingen, voordrachten, demonstraties, kwissen e.d. van zowel bedrijven, zelfstandigen, verenigingen als particulieren. 
In de zaalvergoeding is het gebruik van de koelkamer en de tapgelegenheid inbegrepen. In de bergruimte voor de feestzaal en in de gang mag echter niet gekookt worden.

    De gebruiksvergoeding voor de volledige keukeninfrastructuur  omvat naast het gebruik van de volledig ingerichte professionele keuken (eerste verdieping, achter de feestzaal), het tafelmaterieel en -bestek (potten, borden, tassen, ...)  Beschadigingen worden vergoed tegen de vervangwaarde (lijst ter inzage in de keuken en in de infomap).

    Machelse verenigingen en particulieren met een parochiale binding genieten van een voordeeltarief voor zaal en keuken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciŰle en niet-commerciŰle activiteiten.
Onder commercieel karakter verstaan we de bedoeling winst te halen uit het organiseren van een activiteit onder meer door het vragen van inkom of door het verkopen van maaltijden. Bedrijfsactiviteiten worden steeds gelijkgeschakeld met commerciŰle activiteiten. De drankverkoop tijdens een activiteit wordt als niet-commercieel beschouwd.

    Er is een drankafnameverplichting (met uitzondering van koffie en wijnen). De dranken worden minstens 10 dagen vooraf besteld bij de drankbeheerder dranken@nova-machelen.be
Elke inbreuk kan aanleiding geven tot een schadeloosstelling van 50 € of meer.  
 

   Wat betreft de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten zijn alle activiteiten in de feestzaal gedekt die in de categorie “Polyvalente zaal, drank en dans” vallen.
 

algemene opmerkingen
 

  Bij het afsluiten van de gebruiksovereenkomst wordt een optie gelegd. De overeenkomst wordt definitief bekrachtigd, na het betalen van een voorschot van 150 € binnen de week na de ondertekening.
De gebruiker krijgt een schriftelijke zaalbevestiging en de activiteit wordt ingeschreven in de kalender die je op de website www.nova-machelen.be kan consulteren. 
Bij een annulering mag de v.z.w. Nova het voorschot als schadevergoeding inhouden.

 Het wintersupplement wordt aangerekend van 1 oktober t.e.m. 31 maart.

  Het resterende bedrag van de gebruiksvergoeding (hoofdsom - voorschot) Ún de waarborg, worden ten laatste 1 maand voor de activiteit gestort op de rekening van de v.z.w.
De waarborg wordt door de v.z.w. benut voor het vergoeden van schadegevallen en voor de drankafrekening;  na de activiteit wordt de waarborg binnen de 3 weken teruggestort, met een rechtvaardiging voor het eventueel ingehouden bedrag en/of met een gedetailleerde afrekening van het drankverbruik.

  De afvalcontainer van de v.z.w. Nova mag door de zaalgebruiker gratis gebruikt worden, uiteraard enkel en alleen voor het afval van het feest en met uitsluitsel van glas, papier en karton.

      De v.z.w. Nova heeft voor alle zaalgebruikers een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid als organisator dekt.

  De organisator staat zelf in voor de aangifte bij SABAM. Voor de billijke vergoeding heeft de vzw een collectieve jaarovereenkomst afgesloten.


 

Gebruiksvergoedingen die zelfs na het lezen van de gebruiksvoorwaarden en van bovenstaande tekst aanleiding geven tot twijfel, worden door de beheerraad van de v.z.w. NOVA vastgelegd.  
Verenigingen kunnen met de v.z.w. Nova een op maat gesneden gebruiksovereenkomst afsluiten voor een bepaalde periode en voor welafgelijnde activiteiten; organisaties die buiten die overeenkomst vallen, worden volgens de geldende tarieven vergoed.