Procedure drankbestellingen
Feestzaal Nova Machelen

1. Voorwerp  
Alle dranken die verbruikt worden in zaal Nova (met uitzondering van wijnen en koffie) moeten door de zaalgebruikers via de vzw worden besteld.
De vzw zet hiertoe een systeem op met zeer democratische prijzen. 

2. Bestelling   
Elke zaalgebruiker krijgt bij ondertekening van de gebruiksovereenkomst een bestelformulier waarop het ruime basisassortiment en de op dat moment geldende referentieprijzen werden voorgedrukt (dit formulier kan je eveneens terug

Indien de zaalgebruiker dranken wil bestellen buiten de voorgestelde lijst, kan dit met de zaalbeheerder van de vzw Nova afgesproken worden. De bieren moeten wel uit het assortiment van brouwerij Haacht komen. Eventuele afwijkingen moeten vooraf besproken worden met de vzw (via de zaalbeheerder).
Plastic flessen kunnen eveneens besteld worden, maar worden achteraf niet teruggenomen.  
Je kan je bestelling schriftelijk doorgeven, elektronisch ingeven of per e-mail doorsturen naar de drankbeheerder (dranken@nova-machelen.be), ten laatste 10 dagen vóór de activiteit .
Deze zorgt er voor dat op de dag van de activiteit de gewenste dranken aanwezig zijn. 
De zaalgebruiker hoeft de bestelde dranken niet vooraf te betalen.

4. Overhandiging dranken  
De zaalbeheerder zet de bestelde dranken klaar in de koelcel, gelegen in de berging vóór de feestzaal.
Daar kan je ook bijkomende glazen vinden.
Dranken die verdwijnen tijdens de activiteit worden aan de organisator aangerekend. 

5. Gebruiksaanwijzing tapinstallatie
De zaalgebruiker kan in de infomap en in de nabijheid van de tapinstallatie de richtlijnen vinden voor het goed gebruik van de tapinstallatie.

6. Bijbestellingen  
De vzw voorziet van de meest courant gebruikte dranken een voldoende grote reserve.
Deze voorraad mag door de zaalgebruiker worden aangesproken bij een tekort tijdens de activiteit. 

7. Terugzetten dranken  
De zaalgebruiker zet de dranken na de activiteit in de berging, buiten de koelcel; het leeggoed wordt zorgvuldig gesorteerd.

8. Afrekening
De prijzen zijn deze die gelden op het ogenblik van de activiteit. Deze prijzen zijn terug te vinden in de infomap en worden geafficheerd in de berging.
Ontbrekend of beschadigd leeggoed wordt steeds aangerekend. De zaalgebruiker krijgt de mogelijkheid om begonnen vaten of andere dranken over te nemen mits betaling van de waarborg voor het leeggoed.
De zaalgebruiker krijgt na de activiteit een gedetailleerde afrekening (per post of via e-mail) met vermelding van de verbruikte eenheden en van de aangerekende prijs. De berekening gebeurt met de kleinst mogelijke eenheden. Bij de bestelling kan de zaalgebruiker een BTW-nummer opgeven dat op de factuur vermeld moet worden. 
De betaling gebeurt door verrekening met de waarborg. Verenigingen met een raamcontract betalen binnen de week na ontvangst van de rekening door een overschrijving op 734-1441021-95.

9. Controle 
Wanneer een inbreuk op de drankafnameverplichting wordt vastgesteld, kan een boete worden opgelegd, in overeenstemming met de aard van het vergrijp en de geleden commerciële schade, met een minimum van 50 €. Het bedrag van de boete wordt door VZW Nova van de waarborg ingehouden.

Terugkeer  feestzaal