Gebruiksvergoedingen (vanaf 1/2/2023)
Concertzaal NOVA Machelen

aard activiteit

 
basistarief 350,00 €
repetities (voor een optreden) 50,00 €
supplement winterperiode
(1 oktober - 31 maart)
80,00 €
     
  voorschot 150,00 €
  waarborg 500,00 €

 

formulier gebruiksovereenkomst


concertzaal

    Het basistarief (per dag) geldt voor concerten, shows, toneel- of dansvoorstellingen, schoolfeesten, filmvertoningen, plaatopnames, repetities van professionele bands, bedrijfsfeesten, ... .
Bij een verhuur over meerdere dagen, wordt vanaf de tweede dag 20% korting toegestaan op de gebruiksvergoeding voor de zaal.
Voor repetities en voor decorbouw als voorbereiding op een voorstelling wordt een voordelig tarief aangerekend.

    Wat betreft de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten zijn alle activiteiten in de concertzaal gedekt die  in de categorie “basistarief zonder drank” vallen. 

algemeen

  Bij het afsluiten van de gebruiksovereenkomst wordt een optie gelegd. De overeenkomst wordt definitief bekrachtigd, na het storten van een voorschot van 150 € binnen de week na de ondertekening.
De activiteit wordt ingeschreven in de kalender die je op de website www.nova-machelen.be kan consulteren. 
Bij een annulering mag de VZW Nova het voorschot als schadevergoeding inhouden.

  Het wintersupplement wordt aangerekend van 1 oktober t.e.m. 31 maart..

  Het resterende bedrag van de gebruiksvergoeding (hoofdsom - voorschot) Ún de waarborg, worden ten laatste 1 maand voor de activiteit gestort op de rekening van de VZW.
De waarborg wordt door de VZW benut voor het vergoeden van schadegevallen en voor de drankafrekening;  na de activiteit wordt de waarborg binnen de 2 weken teruggestort, met een rechtvaardiging voor het eventueel ingehouden bedrag en/of een gedetailleerde afrekening van het drankverbruik.

  De afvalcontainer van de VZW. Nova mag door de zaalgebruiker gratis gebruikt worden, uiteraard enkel en alleen voor het afval van het feest en met uitsluitsel van glas, papier en karton.

De VZW. Nova heeft voor alle zaalgebruikers een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid als organisator dekt.

De organisator staat zelf in voor de aangifte bij SABAM. Voor de billijke vergoeding heeft de VZW een collectieve jaarovereenkomst afgesloten.


 

Gebruiksvergoedingen die zelfs na het lezen van de gebruiksvoorwaarden en van bovenstaande tekst aanleiding geven tot twijfel, worden door de beheerraad van de v.z.w. NOVA vastgelegd.  
Verenigingen kunnen met de v.z.w. Nova een op maat gesneden gebruiksovereenkomst afsluiten voor een bepaalde periode en voor welafgelijnde activiteiten; organisaties die buiten die overeenkomst vallen, worden volgens de geldende tarieven vergoed.

 


Terug naar concertzaal